குக்கர் சமையல் வேண்ட.. வே வேண்டாம்…மூலிகை வைத்தியர் முருகுசுந்தரம்

டல் உபாதைகளின் கொடுமைகளை விபரிக்கிறார்

Advertisement

மூலிகை வைத்தியர் முருகுசுந்தரம்

ரசாயன விஷ உணவுகளின் விபரீதம் மற்றும் எண்ணெய், உப்புகளின் ஆபத்து, குக்கரில் மற்றும் அலுமினிய பாத்திரங்களில் சமையல் செய்வதால் ஏற்படும் உடல் உபாதைகளின் கொடுமைகளை விபரிக்கிறார் மூலிகை வைத்தியர் முருகுசுந்தரம்

மூலிகை வைத்தியர் தொடர்புக்கு :- 9344194404

Advertisement