திரையுலகில் சாதி …தூண்டிவிடும் தங்கர்பச்சன்

அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலை சொல்லி மறைந்தார் ஒற்றர்

0
502
Advertisement

கலவர பூமியாக கலைஉலகம்

Advertisement

அன்பு விடயத்தில் திரையுலகை விட்டு தேவரினத்தை துரத்த வேண்டும் என இயக்குனர் தங்கர்பச்சன் கூறியுள்ளதாக ஒரு செய்தி வலம் வருகிறது.

இதுவரை கலை உலகில் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் சாதி துவேசம் இருந்தது இல்லை .

தங்கர்பச்சன் கூறியது உண்மையெனில் கலவர பூமியாக கலைஉலகம் மாறும் சூழ்நிலை உருவாகும் என்றார் முத்த தயாரிப்பாளர் ஒருவர் என அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலை சொல்லி மறைந்தார் ஒற்றர்.

பன்னீர்

SHARE