17-11-2016 சந்தை நிலவரம்

31
2754
17-11-2016 சந்தை நிலவரம்
Advertisement
Advertisement

17-11-2016 சந்தை நிலவரம்

பங்குச் சந்தை

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”” float=”none”]மும்பை பங்குச் சந்தை[/symple_box]

sensex sensex-1

 

 

 

 

 

 

 

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”” float=”none”]தேசிய பங்குச் சந்தை[/symple_box]

nifftynifty-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”” float=”none”]இன்றைய பொருட்களின் விகிதங்கள்[/symple_box]

commodity

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”” float=”none”]இன்றைய நாணய விகிதங்கள்[/symple_box]

currency

 

SHARE